ANASAYFA
02 Ağustos 2020 ( 251 izlenme )

Bakanlık açıkladı.Okullar açılınca sistem bakın nasıl olacak !

Sağlık Bakanlığı’ndan uygulanan bildirime göre, “salgın ana bulaşma yolu damlacık ve ilişki yoluyladır. Okullar toplu bulunulan yerlerden bulunduğu amacıyla sal’gın bulaşma açısından risklidir. Okullarda sal’gın bulaşma tehlikesini en aza indirmek amacıyla yapılacaklar bir proses yönetimidir. Bu proses yönetiminde okul yönetimi, öğretmenler, aileler, öğrenciler ve okul çalışanlarının üstüne düşen vazife ve mesulluklar bulunmaktadır. 

Bakanlık açıkladı.Okullar açılınca sistem bakın nasıl olacak !
Süreç, yatılı olmayan öğrenciler ve bütün çalışanlar amacıyla sabah evde başlar ve tekrar akşam evde tamamlanır. Yatılı olanlar ve akşamları vazifeli öğretmen ve çalışanlar amacıyla, bu proses okuldaki bütün zamanı içerir. Okul binasının girişleri ve amacıylade ideal yerlere kurallar, sosyal uzaklık, maske tüketimi, el hijyenikliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi lüzumluliğini aktaran bilgilendirme afişleri asılmalıdır. Okul binası girişleri ve amacıylade ideal yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. sal’gın bulaşma tehlikesini en aza indirmek amacıyla alttaki önlemlere uyulmalıdır. 

OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
 sal’gın’dan mesul bir okul yöneticisi vazifelendirilmelidir. Eğitim faaliyetine başlamadan evvelce okul binasının genel hijyenikliği su ve deterjanla yapılmalıdır.» Okullarda ilişkisız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği ya da en az %70 alkol sahibi olan kolonya bulundurulmalıdır. Kullanılmış maskeler amacıyla kapaklı çöp kutuları temin edilmelidir.» Okullarda en az 4 metrekareye bir birey düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalı, içeriye alınması lüzumen birey adedi buna göre düzenlenmelidir. Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanları bulunması durumunda şahıslar arasındaki sosyal uzaklık en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmelidir.» sal’gınkapsamında alıncak önlemler okulun varsa internet sayfasında yayımlanmalı; okul açılmadan evvelce veliler e-okul, e-posta, SMS vb. etkileşim kanalları ile bilgilendirilmelidir.» Okulların açılmasıyla velilere özel olarak hazırlanmış bir bilgi notu ekte yer alan “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” (Ek.1) şeklinde ve iki nüsha durumunda velilere imzalatılmalı ve bir nüshası kendilerine verilmelidir. 

396 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 
sal’gın kapsamında alıncak önlemleri aktaran bu bilgi notunda,» Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sorunu, ishal şikayetlerinden rastgele biri olan öğrenciler okula bilgi verilerek gönderilmemesi istenmeli ve hekim muayenesi önerilmelidir. Aile amacıylade ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sorunu gibisal’gın bulguları olan ya da sal’gın tanısı alan, ilişkilısı olan birey bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin okula gönderilmemesi belirtilmelidir.Öğrencilerin bırakılması ve alınması esnasında personel ve veliler sosyal uzaklık kurallarına uymalı ve maske takmalıdır.Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması sağlanmalıdır. Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü şahıslar ya da altta yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp almamalıdır. Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler doğrulusunda okul dışında teslim alınıp bırakılmalıdır.Okulun giriş ve çıkışlarına öğrencilerin el hijyenini sağlayabilmeleri amacıyla el antiseptiği konulmalıdır.Okulda tespit edilen öğretmen, öğrenci ve başka çalışanlar maske takmalı ve maskesi olmayanlar amacıyla bina girişinde maske bulundurulmalıdır. Okulda tespit edilen bireylerin bütünü kuralına ideal maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve ardından el antiseptiği kullanılmalıdır. Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilmelidir. El antiseptiğinin bulunduğu alanlar öğretmenler doğrulusunda denetim edilmelidir. Yutma riski nedeniyle ufak öğrenciler el antiseptiği kullanırken kesinlikle denetlenmelidir.Öğretmen, öğrenci ve başka çalışanlar el hijyenini öğrenmeli ve uygulamalıdır. Eller en az 20 saniye süresince sabun ve suyla yıkanmalıdır. Eller gözle görülür derecede pis değilse, sabun ve su hazır bulunmuyorsa, alkol bazlı el antiseptiği kullanılabilir.Anasınıfındaki öğrencilere el yıkama esnasında yardım edilmeli, yardım edildikten sonra yeniden eller yıkanmalıdır.Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını aktaran posterler yerleştirilmelidir.

 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ 
Çalışanların kullandığı şahsi koruyucu ekipmanlar evsel atığa atılmalıdır. Okullarda sal’gın şüpheli birey bulunduğunda bu şahıslara ait atıklar çift poşetlenerek evsel atıklara atılır.Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin hijyenikliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılmalıdır.Okullara salgın döneminde olasıysa ziyaretçi kabul edilmemelidir.Okullarda sınıf ve odalar pencereler açılarak derli toplu bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır. Havalandırmada natural havalandırma tercih edilmelidir. Klima olması durumunda ise Sağlık Bakanlığı doğrulusunda yayımlanan “sal’gın Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uyulmalıdır. sal’gın bulaşma tehlikesini artıracağından salgın döneminde mecburi olmayan toplu etkinlikler yapılmamalıdır. Yapılması lüzumlu görülen tkinliklerin açık alanda yapılması tercih edilmelidir. Etkinliklerde maske takılmalı, sosyal uzaklık kurallarına uyulmalıdır.Okullarda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar ilişkitan uzak durmak hedefiyle olası olabildiğince telekonferans yöntemiyle yapılmalıdır. Bunun sağlanamadığı hallerde Sağlık Bakanlığı doğrulusunda yayımlanan “Kurum İçi Düşük Katılımlı Toplantılarda Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır.Hem öğrenciler hem de personel arasındaki okula devamsızlıklar takip edilmeli, devamsızlıklardaki artışlar İl/ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezlerine bildirilmelidir. Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı / psikososyal destek lüzumsinimleri amacıyla okullarda tespit edilen PDR (Psikolojik Danışma ehberlik) Birimleri Sağlık Bakanlığının bu konudaki önerileri tarafında hareket etmelidir.Okullarda Öğrenciler, Öğretmenler ve Diğer Çalışanlara Yönelik Alınması Gereken ÖnlemlerÖğretmenler ve başka çalışanların sal’gın bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere sal’gın bulaşma yolları ve korunma önlemleri ile ilgili bilgi verilmelidir. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sorunu bulguları olan / gelişen, 398 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI sal’gın tanısı alan ya da ilişkilısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlar tıbbi maske takılarak, sal’gınaçısından değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile etkileşime geçilmeli ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilmelidir. Hasta öğrencilerin yakın ilişkilısı öğrenci ve personel evlerine gönderilmelidir. İl/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilmelidir.Hasta öğrenci ya da personel gönderildikten sonra oda/alan/sınıf havalandırılmalı, yüzeyler temizlenip dezenfekte edilmelidir. Öğrenciler, öğretmenler ve başka çalışanların bütünü kuralına ideal maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi evvel ve ardından el antiseptiği kullanılmalıdır. Öğrenciler ile 1 metreden yakın ilişki olasılülüğü olan öğretmen ve başka çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması sağlanmalıdır. Yüz koruyucu %70’lik alkol ile silinerek yeniden kullanılabilir.Öğrenciler, öğretmenler ve başka çalışanların el hijyenine ilgi etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak amacıyla, eller en az 20 saniye süresince su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı hallerde alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik sahibi olan sabun kullanmaya lüzum yoktur, normal sabun yeterlidir. Eldiven tüketimi el hijyenikliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven tüketimini lüzumtirmiyorsa, sal’gın’dan korunmak hedefiyle eldiven kullanılmamalıdır.Öğrenciler, öğretmenler ve başka çalışanların dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal uzaklığı korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir.Öğretmen ve çalışanların dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal uzaklığı korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir