Bir Resmin Gerçek Hikayesi Çanakkale’nin Asıl ve Asil Kahramanları

Çanakkale’nin Asıl ve Asil Kahramanları

Bir Resmin Gerçek Hikayesi:
Lütfen resme dikkatle bakın,
Sene 1915… Bir tren, Bilecik İstasyonunda beklemektedir. 
Sevkiyat subaylarından Abdülkadir Bey, vagonların arasında 
sessiz, hareketsiz bir gölge görür. Merakla ve şüpheyle yaklaşır. 
O anda çakan şimşeğin aydınlığında şunlara şahit olur: 
Ak saçlı, beli bükülmüş, soluk benizli, başı beyaz yaşmaklı 
ihtiyar bir Türk anası, çakılmış gibi orada duruyor. 
Yağmurdan sırılsıklam olmasına rağmen, huşû içinde beklemektedir.
 Anadolu’nun cefakâr, vefa timsali ve sabırlı anası ile
 Abdülkadir Bey arasında şu konuşma geçer:

– Valideciğim, yağmurun altında niye böyle
bekliyorsun?

Reklamlar